Blogs

Werken met statushouders in de IT.

29 september 2023 | 5 minuten leestijd

Werken met statushouders in de IT.

Bedrijven en organisaties kunnen niet voldoende IT’ers vinden, statushouders vinden geen banen. Beide problemen kunnen elkaar opheffen. 

Uitdagingen, kansen én best practices

Bedrijven en organisaties kunnen niet voldoende IT’ers vinden. Tegelijkertijd zijn er veel statushouders die geen baan kunnen vinden. In dit artikel lees je hoe beide problemen elkaar kunnen oplossen. En ook nog eens hoe je daarmee als bedrijf of organisatie andere doelen kunt behalen, zoals je SROI-verplichtingen.

Bedrijven en organisaties kunnen niet voldoende IT’ers vinden. Tegelijkertijd zijn er veel statushouders die geen baan kunnen vinden. In dit artikel lees je hoe beide problemen elkaar kunnen oplossen. En ook nog eens hoe je daarmee als bedrijf of organisatie andere doelen kunt behalen, zoals je SROI-verplichtingen.

Al jaren is het tekort aan IT’ers groot. Dit raakt niet alleen de ICT-sector, maar ook andere sectoren die (verder) willen digitaliseren. Voor de ICT-sector is het tekort aan personeel een belangrijke groeibelemmering, concluderen onder andere economen van ING. In deze sector blijft een groot deel van de kernactiviteiten arbeidsintensief. Denk bijvoorbeeld aan programmeren of het implementeren van nieuwe systemen.

Asielzoekers worden statushouders zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Tussen 2014 en 2022 werden 215 duizend verblijfsvergunningen verstrekt. Meer dan de helft daarvan was voor Syriërs en 16 procent voor Eritreeërs. 

Voor deze groepen blijkt het lastig om in Nederland een baan te vinden. Meer dan de helft van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had vorig jaar nog geen baan, concludeert het CBS in april 2023. De meeste statushouders hebben, als zij al werken, flexibele contracten en werken in de uitzendbranche of de horeca.

Ondanks inspanningen van de overheid en vele bedrijven en organisaties lukt het dus nog maar beperkt om een passende match op de arbeidsmarkt te creëren. Dat is zonde, want veel statushouders kunnen direct van toegevoegde waarde zijn voor bedrijven en organisaties. Soms is daarvoor eerst een kort opleidingstraject nodig. Bij Motopp worden statushouders in korte tijd (om)geschoold tot IT-professionals. Dat hebben we inmiddels al bijna 150 keer gedaan.

Voordat bedrijven en organisaties de keuze maken om met statushouders, zoals bijvoorbeeld onze softwareontwikkelaars, te gaan werken, zijn er vaak zorgen over mogelijke taalbarrières. 

Bij Motopp hebben we gezien dat deze goed zijn te overwinnen. De geselecteerde talenten van Motopp krijgen extra taalondersteuning en worden op professionele wijze wegwijs gemaakt met de Nederlandse arbeidscultuur. Vanuit onze organisatie worden ze na de onboardingfase nog een jaar lang intensief gecoacht. 

We vinden het belangrijk dat dit goed wordt opgepakt en zien ook dat bedrijven dit ook willen doen, omdat ze een verantwoordelijke werkgever willen zijn. 

Veel bedrijven en organisaties geven aan het belangrijk te vinden om een inclusief HR-beleid te hebben. In de praktijk is er daarbij bij veel bedrijven en organisaties nog een hoop winst te behalen.

Wat Motopp betreft kan er alleen sprake zijn van een echt inclusief HR-beleid als er bij een bedrijf of organisatie ook ruimte is voor statushouders. Het verschilt nogal hoe hiermee wordt omgegaan. 

Uit onderzoek valt op dat statushouders vooral terechtkunnen bij kleinere organisaties, met moeilijke vervulbare vacatures en organisaties met aandacht voor diversiteit. Draagvlak op de werkvloer wordt door een potentiële werkgever als een belangrijke factor gezien. Ook worden taal en opleiding als belangrijke factoren beschouwd. Het valt ook op dat bedrijven statushouders eerder aannemen als ze andere voorbeelden kennen van bedrijven en organisaties die dit doen. Bedrijven en organisaties die statushouders aannemen hebben (dus) ook een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven.

Social return, ook wel SROI genoemd, is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Overheidsorganisaties nemen in aanbestedingen een SROI-verplichting op. Dat betekent dat de organisatie die de aanbesteding wint, een bepaald percentage van de contractsom moet besteden aan de uitvoering van SROI. Een van de mogelijkheden om aan die verplichting te voldoen is het aannemen van statushouders, waardoor hun arbeidspositie wordt versterkt. Wanneer je als organisatie gebruik maakt van Motopp, dan vul je daarmee je SROI-verplichting (deels, afhankelijk van de contractsom) in.

Werken met statushouders past ook uitstekend binnen de inspanningen om de SDG (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties te behalen. Motopp onderschrijft de doelen en helpt graag om ervoor te zorgen dat statushouders gelijke kansen hebben.

Lessen uit de praktijk

Ons hard maken voor statushouders. Dat is wat wij bij Motopp sinds de oprichting met succes doen. Wij geven gemotiveerde en hoogopgeleide statushouders de mogelijkheid om zich te laten omscholen tot software developers. Dit doen wij in samenwerking met ruim 150 gemeenten en zo’n 45 gerenommeerde bedrijven. Zij delen graag hun ervaringen. 

Gaan we aan de slag?

Wij zijn aantoonbaar succesvol in het opleiden van statushouders tot IT-specialisten. Ruim 150 gemeenten en organisaties als ABN-AMRO, Enexis Groep, Vattenfall, Siemens en PostNL werken al jaren graag met ons samen. Motopp helpt organisaties niet alleen bij het oplossen van het tekort aan IT-personeel. Samen kunnen we ook het verschil maken voor vele duizenden statushouders.

Benieuwd wat wij voor jouw bedrijf of organisatie kunnen betekenen?

We gaan graag met je in gesprek.