Hoogopgeleide statushouders voor jouw openstaande vacatures

Bedrijven die investeren in social responsibility hebben meer succes dan bedrijven die dat niet doen. Wij trainen hoogopgeleide statushouders voor jouw openstaande vacatures, waarbij jij voor 100% voldoet aan jouw SROI-verplichtingen.

waarvan 95% na 1 jaar een vast contract heeft 135 succesvol getrainde Motoppers 45+ tevreden klanten 26+ nationaliteiten getraind tot nieuw werktalent 50+ succesvol geplaatste Motoppers waarvan 95% na 1 jaar een vast contract heeft 135 succesvol getrainde Motoppers 45+ tevreden klanten 26+ nationaliteiten getraind tot nieuw werktalent 50+ succesvol geplaatste Motoppers waarvan 95% na 1 jaar een vast contract heeft 135 succesvol getrainde Motoppers 45+ tevreden klanten 26+ nationaliteiten getraind tot nieuw werktalent 50+ succesvol geplaatste Motoppers waarvan 95% na 1 jaar een vast contract heeft 135 succesvol getrainde Motoppers 45+ tevreden klanten 26+ nationaliteiten getraind tot nieuw werktalent 50+ succesvol geplaatste Motoppers

Waarom kiezen voor de Motopp aanpak?

Veel Nederlandse bedrijven staan positief tegenover arbeidsmigratie om het chronische arbeidstekort op te lossen, maar vergeten dat veel statushouders net zo gemotiveerd en getalenteerd zijn.

Motopp & SROI

Sociaal rendement (SROI) is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Overheidsinstanties stellen SROI verplicht bij een aanbesteding, wat betekent dat de organisatie die de aanbesteding wint, een bepaald percentage van de contractsom moet besteden aan sociale verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door statushouders in te huren.

Wanneer je de mensen van Motopp inzet, voldoe je voor de volle 100% aan de SROI-verplichtingen. Bovendien zijn wij thuis in subsidies die door gemeenten worden verstrekt. Heb je vragen over onze dienstverlening?

Plan een gesprek

PSO30+

We hebben onlangs het PSO30+ certificaat ontvangen. Deze certificering wordt steeds vaker erkend bij aanbestedingen en als gevolg daarvan zullen onze facturen worden beschouwd als vervulling van SROI (Social Return on Investment). Hierdoor kun je onze diensten classificeren als sociaal aanbesteden in Nederland.

Meer informatie
  • Het doel van SDG 4 is dat iedereen toegang heeft tot goed onderwijs. Passende en toegankelijke scholing is voor alle leeftijdsgroepen en in alle levensfasen van belang, van kleuter- en basisonderwijs tot beroeps- en hoger onderwijs, en daarna via ‘leven lang ontwikkelen’. Motopp vindt dat iedereen gelijk is en dat dit recht ook voor statushouders geldt.

  • Mannen en vrouwen dienen gelijk behandeld te worden en een gelijkwaardige positie in de samenleving te hebben. Er moet een einde komen aan de achterstanden die vrouwen en vooral meisjes in het algemeen hebben, waaronder blootstelling aan dwang en geweld, in werk en zorg, maar ook in het openbaar leven. Wij bieden vrouwen met een vluchtelingen achtergrond gelijkwaardige kansen op een trainingstraject en om een baan op niveau te verkrijgen.

  • Economische groei is alleen duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoord worden gebruikt en als winsten en inkomens eerlijk tussen burgers en bedrijven worden verdeeld. Bevorder duurzaam, inclusief en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.

  • Dit doel gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen. Maar ook in ons eigen land, is sociale cohesie onmisbaar voor het goed functioneren van de samenleving. Iedereen moet gelijke kansen hebben om deel van uit te maken van de sociale infrastructuur.

Een positieve impact maken met Motopp

Bijdragen aan SDG’s

Het invullen van vacatures met statushouders via Motopp draagt actief bij aan de maatschappelijke impact van jouw bedrijf. Ook draag je bij aan de doelen van de Verenigde Naties om de wereld een fijnere plek te maken in 2030.

We hebben onze activiteiten afgestemd op de SDG doelstellingen 4, 8 en 10. Deze doelstellingen zijn door Nederland en 195 andere landen vastgesteld. Ook leveren we onze bijdragen aan SDG doelstelling 5, het bereiken van een gelijke positie tussen mannen en vrouwen in het werk, zo ook t.a.v. de duurzame toename van vrouwen in de IT en andere branches zoals Finance.

We blijven ons inzetten voor een positieve impact en bijdragen aan de SDG’s.

Onze unieke aanpak.

SROI-verplichting

Onze unieke aanpak.

Wij werken succesvol samen met 150 gemeenten, en dit aantal groeit nog steeds. Hierdoor hebben wij inzicht in beschikbare stimulans-regelingen per gemeente. Zo helpen we bedrijven om de kosten op werving en begeleiding van nieuwe werknemers te beperken en de opbrengst van de investering in menselijk kapitaal te maximaliseren. Dankzij onze fullservice aanpak ontzorgen we opdrachtgevers van selectie tot verlenging van het contract. Bovendien voldoe je 100% aan de overheids SROI-verplichting. Meer weten?

5% van de contractwaarde bij een gewonnen aanbesteding voor de overheid dient meestal aan een SROI implementatie te worden besteedt.

20% gemiddelde toegenomen waarde, t.o.v. de investering die bedrijven gedaan hebben wanneer ze investeren in diversiteit en inclusie.

100% voldoen aan de overheids SROI-verplichtingen voor Nederlandse bedrijven die kiezen voor de Motopp aanpak.

Waarom bedrijven trots zijn op hun samenwerking met Motopp.

Iedereen die met een Motopper in zee gaat vertelt dat het zien veranderen van iemand’s uitzicht in het leven, enorm voldoenend is.

Los arbeidstekorten op met nieuw talent

Motopp biedt bedrijven de kans om arbeidstekorten aan te pakken door getalenteerde statushouders op te leiden en in te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van IT en Finance.

Investeren in menselijk kapitaal loont

Samenwerken met Motopp betekent investeren in de toekomst, waarbij getalenteerde statushouders bijdragen aan de productiviteit en het rendement van uw organisatie verhogen.

Creatieve teams dankzij diversiteit

Motopp brengt diversiteit en nieuwe culturele en klantgedreven perspectieven in uw team, wat leidt tot innovatieve oplossingen en creatieve samenwerking.

Voldoe 100% aan SROI eisen

Samenwerken met Motopp stelt bedrijven in staat om volledig te voldoen aan Social Return on Investment (SROI) eisen, waarbij maatschappelijke impact centraal staat.

Draag bij aan SDG’s 4, 5, 8 en 10

Motopp’s samenwerking ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties die bijdragen aan een fijner leefbare wereld in 2030 voor iedereen.

Social Enterprise

Motopp is een social enterprise die zich inzet voor het creëren van een positieve impact voor bedrijven, statushouders en de samenleving, een triple win dus.

Bedrijven die werken met onze unieke aanpak

Investeer in social return
“Het coachingconcept van Motopp trok ons heel erg aan vanwege de toewijding aan kansen voor statushouders. Dankzij investering in menselijk kapitaal realiseerde ABN AMRO vorig jaar nog een opmerkelijke stijging van 20% in de wereldwijde nettowaarde, voornamelijk dankzij de welzijnsimpact van sociaal werk.”
Sonal Vaid Mendix Chapter Lead bij ABN AMRO
Lees over ABNAMRO en Motopp.
Dankzij investering in menselijk kapitaal stijgt de nettowaarde van ABN AMRO.
Investeer in social return
“Mijn manager hoorde het verhaal op de radio en was direct enthousiast. Ik heb de volgende dag meteen gekeken of onze IT-vacatures konden worden ingevuld. Er zijn nu 2 Motoppers bij ons aan de slag als applicatiebeheerder. Dat gaat heel erg naar tevredenheid.”
Kato Hemelaar Manager Datamanagement Afd. Stadswarmte bij Vattenfall
Luister interview
Mijn manager bij Vattenfall hoorde het op de radio en wou direct meer weten
Investeer in social return
“Voor ons is diversiteit in de organisatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid erg belangrijk. Dat speelde een grote rol bij het aangaan van de samenwerking met Motopp. Ik ben er ook wel trots op dat we dit doen met elkaar, dat je op deze manier een positieve bijdragen kan leveren aan de samenleving.”
Hans Voorthuijzen Manager Informatie Management, Architectuur en Analyse bij Zilveren Kruis
Lees over Zilveren Kruis en Motopp
Diversiteit en social responsibility speelt bij Zilveren Kruis een grote rol
Dankzij investering in menselijk kapitaal stijgt de nettowaarde van ABN AMRO.
Mijn manager bij Vattenfall hoorde het op de radio en wou direct meer weten
Diversiteit en social responsibility speelt bij Zilveren Kruis een grote rol
Maatwerk en monitoren

Persoonlijke ontwikkeling

Maatwerk en monitoren

Drie jaar geleden begonnen we de eerste statushouders op te leiden tot lowcode softwaredevelopers. Inmiddels hebben we onze trainingscapaciteit, dankzij onze partnerships, uitgebreid naar meerdere disciplines, waaronder IT tot Finance. Wat we aanbieden is zich voortdurend aan het verbreden, zo leiden we nu ook nieuwkomers op tot schade-afhandelingsexperts voor verzekeraars. Wij weten wat er nodig is om nieuwkomers te ondersteunen bij hun integratie-traject. Een specifieke wens voegen wij als laatste bouwsteen toe met behulp van maatwerk-trainingen. Wij monitoren continu de persoonlijke ontwikkeling van elke Motopper, zodat elke plaatsing een succesverhaal wordt.

  • Mooie toekomstperspectieven voor onze Motoppers ontstaan uit de mogelijkheid om als nieuwkomer een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving. Dit leidt tot een verbeterd gevoel van welzijn door ergens bij te horen.

  • Een zeer gemotiveerd, cultureel en internationaal gebalanceerd personeelsbestand dat bijdraagt aan een adaptieve, innovatieve, winstgevende en competitieve marktpositie.

  • Een verlaging van de kosten van de samenleving en een constant groeiende economie.

Motopp’s succes formule

A Triple win

Door onbenut talent op te leiden voor een toekomst op de Nederlandse arbeidsmarkt, lossen we onvervulde vacatures op voor bedrijven en helpen we hen te voldoen aan social return (SROI) verplichtingen. Dit resulteert in een ’triple win’: een succes voor statushouders, een succes voor concurrerende organisaties en een succes voor de samenleving.

Arbeidsvoorwaarden en kosten.

Financiering

Arbeidsvoorwaarden en kosten.

Elke vraag van onze opdrachtgevers is anders, en elke nieuwkomer heeft zijn eigen unieke kwaliteiten en ambities. We gaan samen met jou en de potentiële kandidaat in gesprek om te bespreken of er een match is. Daarnaast zorgen we voor training van de basisvaardigheden voordat een kandidaat aan de slag gaat. Soms kunnen we daarbij gebruik maken van subsidies. Als klanten een heel nieuw team willen inrichten dan bekijken we de vraag wat breder. Neem contact op en we zorgen dat het plaatje zo snel mogelijk duidelijk is voor alle partijen.

Wil je statushouders een toekomst bieden en wil je partner worden?
Laten we kennismaken!