Wij helpen onbenut talent aan een baan in de IT-sector.

Wij begeleiden gemotiveerde statushouders naar kansen om een bestaan op te bouwen en vullen het tekort aan IT-specialisten aan. Het gaat erom wat je wilt bereiken, niet waar je vandaan komt.

waarvan 95% na 1 jaar een vast contract heeft 135 succesvol getrainde Motoppers 45+ tevreden klanten 26+ nationaliteiten getraind tot nieuw werktalent 150+ succesvol geplaatste Motoppers waarvan 95% na 1 jaar een vast contract heeft 135 succesvol getrainde Motoppers 45+ tevreden klanten 26+ nationaliteiten getraind tot nieuw werktalent 150+ succesvol geplaatste Motoppers waarvan 95% na 1 jaar een vast contract heeft 135 succesvol getrainde Motoppers 45+ tevreden klanten 26+ nationaliteiten getraind tot nieuw werktalent 150+ succesvol geplaatste Motoppers waarvan 95% na 1 jaar een vast contract heeft 135 succesvol getrainde Motoppers 45+ tevreden klanten 26+ nationaliteiten getraind tot nieuw werktalent 150+ succesvol geplaatste Motoppers

Hoe het werkt

Met onze unieke aanpak van 5 tot 6 maanden begeleiden we statushouders stap voor stap naar een nieuwe toekomst.

01 Basic training

We bieden gedurende 2 weken allerlei workshops gericht op integratie in de Nederlandse werkcultuur, presentatietechnieken, taalvaardigheid, Agile/scrum en introductie tot Nederlandse waarden.

01 Basic training

02 Bootcamp

Gedurende 12 weken krijgen Motoppers een vaktechnische bootcamp, waarin zij opgeleid worden tot een professional zoals junior analyst, developer, tester of data engineer. 

02 Bootcamp

03 Internship

In 3 tot 6 maanden bij Motopp, werken opgeleidde Motoppers in teamverband om hun vakkennis, communicatie en professionele skills te verbeteren.

03 Internship

04 Ready for work

Wanneer de Motoppers klaar zijn voor werk sturen wij hun profiel naar partnerbedrijven en zorgen voor een interview. Als er een match is start de Motopper zijn carrière in het Nederlandse bedrijfsleven. We bieden 2-wekelijkse workshops en coachingsessies om het eerste jaar en kans op een verlenging een succes te maken.

04 Ready for work
  • Mooie toekomstperspectieven voor onze Motoppers ontstaan uit de mogelijkheid om als nieuwkomer een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving. Dit leidt tot een verbeterd gevoel van welzijn door ergens bij te horen.

  • Een zeer gemotiveerd, cultureel en internationaal gebalanceerd personeelsbestand dat bijdraagt aan een adaptieve, innovatieve, winstgevende en competitieve marktpositie.

  • Een verlaging van de kosten van de samenleving en een constant groeiende economie.

Motopp’s succes formule

A Triple win

Door onbenut talent op te leiden voor een toekomst op de Nederlandse arbeidsmarkt, lossen we onvervulde vacatures op voor bedrijven en helpen we hen te voldoen aan social return (SROI) verplichtingen. Dit resulteert in een ’triple win’: een succes voor statushouders, een succes voor concurrerende organisaties en een succes voor de samenleving.

Bouwstenen voor succes.

De Motopp journey

Bouwstenen voor succes.

Elke kandidaat krijgt een persoonlijk developmentplan (PDP). Dit vormt de basis voor het intensieve begeleidingstraject om een Motopper’s vaardigheden en integratie te trainen, zoals het verbeteren van technische vaardigheden, motivatie en samenwerkingstechnieken.

De Motopp journey

Motopp werkt volgens een uitgekiend proces dat wij samen met gemeenten en onze opleidingspartners continu optimaliseren. Dit is het fundament van onze succesformule.

WERVING

01. Werving statushouders.

D.m.v. gerichte marketing campagnes, samenwerking met gemeenten en mond-op-mond reclame worden kandidaten gerecruteerd.

 

02. C.V.’s voorselectie.

Er wordt een voorselectie gemaakt van cv’s en motivatiebrieven, inclusief een eerste background check.

 

03. Assessment.

Op basis van een interview en algemene assessment op basisvaardigheden wordt er een eerste selectie van kandidaten gemaakt.

 

TRAINING

BOOTCAMP

04. Training van basisvaardigheden.

Kandidaten krijgen naast vaktechnische kennis een programma aangeboden van trainingen waarin culturele integratie, taalvaardigheden, samenwerking en lokale business values centraal staan.

 

05. Matchmaking.

De kandidaat wordt gematcht met onze portfolio van klanten en openstaande vacatures.

 

06. Personal Development Plan (PDP).

De gematchte Motopper start werk bij de opdrachtgever. In overleg met de opdrachtgever kan er een PDP opgesteld worden.

 

INTEGRATIE

READY FOR WORK

07. Begeleide introductie.

De Motopper krijgt een begeleidde introductie bij het team van de opdrachtgever en kennismaking met de organisatiestructuur en de kernwaarden van het bedrijf.

 

08. Biweekly begeleiding.

Actieve begeleiding van de Motopper’s persoonlijke People Development Manager, elke twee weken.

 

09. Doorlopende evaluaties.

Elke maand vind er een evaluatie plaats met de klant, elke 3-maanden samen met de klant en de Motopper.

 

CONTINUITEIT

MAATWERK TALENT ONTWIKKELING

10. Faciliteren van extra bijscholing.

Elke twee weken worden er vanuit Motopp extra workshops gefaciliteerd op het gebied van cultuur, techniek en samenwerking.

 

11. Maatwerk training.

Zonodig worden er extra trainingen georganiseerd om te voldoen aan aanvullende wensen van de klant om bepaalde doelen te kunnen bereiken.

 

12. Begeleide transitie naar een vast contract.

Motopp begeleidt de Motopper doorlopend tot aan het eind van zijn 12 maanden contract, om de kans op vernieuwing van het contract onder gunstige voorwaarden bij de klant te vergroten.

 

Onze trainingen.

Wat kun je naast je technische opleiding bij ons verwachten als je een aanvullend begeleidingstraject start?

Basisvaardigheden

In 2 weken tijd trainen wij culturele integratie, taalvaardigheden en inzicht in lokale business cultuur d.m.v. diverse workshops.

Presentatie skills

Communicatie is key binnen Nederlandse bedrijven en daarom trainen wij face-to-face presentatie-technieken om de barrière voor samenwerking weg te nemen.

Biweekly Workshops

Zodra de Motopper is begonnen bij de opdrachtgever, blijven wij elke 2 weken benodigde vaardigheden doorlopend testen en trainen.

Agile scrum techniek

Om soepel mee te komen in het bedrijfsleven, en zeker binnen IT-afdelingen, is het belangrijk dat onze Motoppers de kunst van agile-scrum technieken verstaan.

Vaktechnische skills

Wij trainen waar de klant behoefte aan heeft, zoals de expertise die nodig is om adequaat schades af te handelen, of specifieke programmeerkennis voor een nieuwe applicatie.

Maatwerk

Eventuele extra gevraagde vaardigheden worden in een maatwerkaanpak getraind, zodat een Motopper waarde kan blijven toevoegen voor de klant.

Onze investering gaat veel verder dan vaktechnische skills.

Onze unieke aanpak

Onze investering gaat veel verder dan vaktechnische skills.

Bij Motopp werken we aan de basisvaardigheden die nodig zijn om in een toonaangevend bedrijf te werken. Dat gaat verder dan alleen vakspecifieke skills, maar richt zich ook op persoonlijke ontwikkeling, communicatie, samenwerken en presentatietechnieken. Iemand’s zelfvertrouwen krijgt een boost waardoor de Motopper zijn of haar eigen ambities, en die van de klant en zijn omgeving, overtreft.

wat onze motoppers zeggen
“Het is niet makkelijk om werk te vinden. Ik heb gestudeerd in Syrië en kreeg goed onderwijs. Maar alles is anders hier. Motopp leert je hoe de werkcultuur is in Nederland, hoe je in teams werkt, en helpt je bij het vinden van een baan.”
Salma Mendix Maker bij ABN Amro
Lees over Motopp en ABNAMRO
Motopp helpt je bij het vinden van een baan.
wat onze motoppers zeggen
“Ik heb geen achtergrond in IT of een formele IT-opleiding. Wat ik wel heb, is een een passie en interesse voor dit vakgebied. Ik zie leren en doen waar je van houdt niet als hard werken, maar iets dat ik graag doe.”
Hikmet Mendix Maker
Lees mijn verhaal
Geen opleiding maar wel passie en interesse voor de IT.
wat onze motoppers zeggen
Het hebben van kennis maakt je krachtiger. Zo lang als dat je kracht hebt, kun je het.
Fadi Mendix Maker bij PostNL
Lees mijn verhaal
Motopp heeft mij de kans gegeven om een toekomst op te bouwen
Motopp helpt je bij het vinden van een baan.
Geen opleiding maar wel passie en interesse voor de IT.
Motopp heeft mij de kans gegeven om een toekomst op te bouwen

Wil je een Motopper op weg helpen naar een baan?
Wij willen graag met je kennismaken.