Wat begon als een veelbelovend initiatief, is uitgegroeid tot een bedrijf dat flinke impact heeft op Nederland. Lees hoe Motopp ervoor staat!

Motopp: Een overzicht tot op heden

In de snel veranderende wereld van vandaag is het inspirerend om te zien hoe een onderneming als Motopp in slechts drie jaar tijd enorme stappen heeft gezet. Wat begon als een veelbelovend initiatief, is uitgegroeid tot een bedrijf dat een aanzienlijke impact heeft op de Nederlandse samenleving en de zakelijke wereld.

Inmiddels, ruim drie jaar na het jaar van oprichting, heeft Motopp verre van stilgestaan. Het bedrijf is uitgegroeid tot een vooraanstaande recruiter en opleider van statushouders, waarmee impact is gemaakt in de Nederlands zakelijke markt van grote corporates. Er zijn arbeidsvacatures opgelost en er is samengewerkt met maar liefst 150 verschillende gemeenten om langdurig thuiszittende statushouders een kans op een baan te gunnen. Motopp heeft indrukwekkende resultaten geboekt, met 122 succesvol geplaatste ‘Motoppers’ die hun potentieel hebben waargemaakt binnen diverse bedrijven.

Niet alleen heeft Motopp haar bereik in Nederland vergroot, maar ze heeft intussen ruim 45 grote Nederlandse bedrijven gemotiveerd om met onze Motoppers in zee te gaan. Deze bedrijven vertrouwen op Motopp om niet alleen hun IT-teams te versterken, maar ook om aan hun Social Return on Investment (SROI)-verplichtingen te voldoen.

Een Actieve Deelnemer in het Maatschappelijk Debat

Motopp heeft zich niet beperkt tot alleen zakelijk succes; ze is ook een actieve en zichtbare deelnemer geworden in het maatschappelijke debat over asielzoekers en statushouders. Met de aanhoudende uitdagingen rondom migratie en de nasleep van de migrantencrisis is Motopp een lichtend voorbeeld geworden van hoe bedrijven een positieve rol kunnen spelen in het integreren van nieuwe leden in de samenleving.

Bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Met onze kernactiviteiten dragen we actief bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 5 (Gendergelijkheid), 8 (Fatsoenlijke banen en economische groei) en 10 (verminderen ongelijkheid qua economische ontwikkeling). Door hoogopgeleide statushouders te plaatsen en te ondersteunen, draagt Motopp direct bij aan deze belangrijke wereldwijde initiatieven.

Uitbreiding van Expertisegebieden

Naast IT-professionals heeft Motopp haar expertise uitgebreid naar andere vakgebieden, zoals het opleiden van schade-experts voor een grote verzekeraar. Het bedrijf bewijst dat hun unieke aanpak van selectie en opleiding kan worden toegepast op verschillende sectoren, wat leidt tot waardevolle kansen voor zowel statushouders als werkgevers.

Een Win-Win-Win Situatie

Een van de meest indrukwekkende prestaties van Motopp is het feit dat maar liefst 95% van de Motoppers na het succesvol doorlopen van hun begeleidingstraject in vaste dienst wordt genomen door hun werkgevers. Dit bewijst dat Motopp niet alleen een win-win is voor werkgevers en werknemers, maar ook voor de samenleving als geheel.

Terwijl de wereld blijft evolueren en uitdagingen blijven ontstaan, blijft Motopp vastbesloten om haar missie voort te zetten en een positieve impact te hebben. In een tijd waarin de migratiekwestie nog steeds hoog op de agenda staat, is Motopp een lichtend voorbeeld van hoe bedrijven kunnen bijdragen aan een inclusieve en welvarende samenleving.

Ook meewerken aan een Triple Win voor iedereen?

Wij helpen jouw organisatie om te investeren in social return.