Blogs

De Migratie Paradox in Europa

1 september 2023 | 4 minuten leestijd

De Migratie Paradox in Europa

In het FD is een artikel gepubliceerd over een migratieparadox in de EU. Lees hier de visie van Motopp als reactie daarop.

Een Perspectief van Motopp

Recent verscheen er een opvallend artikel in het Financieel Dagblad, geschreven door Ria Cats en Han Dirk Hekking, waarin zij een schijnbare paradox binnen Europa aankaartten: terwijl sommige EU-lidstaten zich krachtig verzetten tegen het opvangen van asielzoekers, staan ze tegelijkertijd de deur open voor arbeidsmigranten van buiten de EU. Deze migratieparadox roept vragen op over de coherente aanpak van migratie in Europa en de impact ervan op zowel de samenleving als de economie.

Schrijnende Europese voorbeelden

In het artikel worden enkele schrijnende voorbeelden gegeven van deze paradox. Zo zien we landen zoals Polen en Hongarije die zich verzetten tegen het herverdelen van asielzoekers binnen de EU, terwijl ze in hetzelfde jaar tienduizenden werkvergunningen uitreiken aan niet-Europese arbeidsmigranten. Dit schijnbare contrast tussen een restrictief migratieverhaal en de behoefte aan migrantenarbeid wordt in het FD-artikel treffend beschreven als een ‘paradox van openheid en geslotenheid’ door Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Situatie in Nederland

Ook Nederland, waar Motopp is gevestigd, ontkomt volgens het artikel niet aan deze migratieparadox. Terwijl het kabinet viel over het nareizen van gezinnen van vluchtelingen, komen er jaarlijks tienduizenden arbeidsmigranten naar Nederland. De vraag rijst waarom arbeidsmigratie vaak als acceptabeler wordt beschouwd dan asielopvang, en of dit terecht is.

De migratieparadox is echter niet beperkt tot West-Europa. In Centraal-Europese landen zoals Slowakije, Tsjechië en Litouwen, waar de bevolking krimpt door leegloop, worden nu arbeidsmigranten aangetrokken om tekorten in de arbeidsmarkt op te vullen. Dit onderstreept de dringende behoefte aan buitenlandse arbeidskrachten, zelfs in regio’s waar anti-migratie sentimenten hoogtij vieren.

In het FD-artikel wordt Jean Christophe Dumont, hoofd internationale migratie bij de OESO in Parijs aangehaald. Hij erkent dat arbeidsmigratie gemakkelijker te verkopen is dan asielopvang. Werkgevers hebben immers specifieke banen te vullen en kunnen migranten selecteren op basis van hun vaardigheden. Dit staat in schril contrast met de perceptie dat asielzoekers geen bijdrage leveren aan de economie en profiteren van sociale voorzieningen.

Visie van Motopp

Vanuit Motopp zien wij dit als een onnodige realiteit. Europa heeft te maken met ernstige tekorten aan arbeidskrachten, terwijl veel getalenteerde asielzoekers onbenut blijven. Wij zijn van mening dat Nederlandse verkiezingscampagnes en politici een vollediger beeld moeten schetsen van de voor- en nadelen van arbeidsmigratie. Het is waar dat Nederland honderdduizenden vacatures heeft, maar arbeidsmigratie kan niet alle problemen oplossen. Een vermindering van arbeidsmigratie kan leiden tot een daling van het bbp, zoals professor Olaf van Vliet van de Universiteit Leiden benadrukt.

Sinds onze oprichting heeft Motopp zich gericht op het vinden en begeleiden van gemotiveerd talent onder statushouders. Wij zien dagelijks de ambitie en vaardigheden van statushouders die graag willen bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Met een succesratio van 95% bewijzen wij dat statushouders een waardevolle aanvulling zijn voor bedrijven en de samenleving als geheel. De migratieparadox hoeft geen realiteit te zijn als we op een andere manier naar het potentieel van statushouders kijken. Wij nodigen bedrijven, politici en burgers uit om het gesprek aan te gaan en samen te werken aan een inclusievere samenleving waar talent wordt omarmd en benut.

De bewijsvoering voor de positieve impact van statushouders op de Nederlandse arbeidsmarkt en maatschappij bevindt zich in onze formule en in de verhalen van onze Motoppers. Laten we samenwerken om de migratieparadox te doorbreken en een welkome en kansrijke toekomst te creëren voor alle betrokkenen.

Lees het volledige FD-artikel op: https://fd.nl/samenleving/1486267/grenzen-dicht-voor-asielzoekers-de-poorten-open-voor-arbeidsmigranten

Laat je inspireren door het hoge slagingspercentage van onze Motoppers!

De verhalen van onze Motoppers zijn het bewijs dat je positieve impact kunt creëren.