Blogs

Het onderwerp migratie heeft veel impact en moet dus geadresseerd worden.

17 mei 2023 | 4 minuten leestijd

Het onderwerp migratie heeft veel impact en moet dus geadresseerd worden.

Het onderwerp migratie was nog nooit zo actueel. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er nog nooit zoveel asielaanvragen zijn geweest.

Over de win-win aanpak van Motopp

Het onderwerp migratie was nog nooit zo hot. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er nog nooit zoveel asielaanvragen zijn geweest sinds 2015. In 2022 dienden ruim 35 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland in: 44 procent meer dan het jaar ervoor. Diverse media schrijven dat we afstevenen op een maatschappelijke ontwrichting.

Nog steeds zijn er niet voldoende opvangplekken en de prognose is dat er dit jaar tussen 48.200 tot 55.700 aanvragen bijkomen. De IND heeft de capaciteit om dit jaar op bijna 28.000 asielaanvragen te beslissen. Hierdoor loopt het aantal asielzoekers dat wacht op een beslissing op tot 31.400. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Begin dit jaar sneuvelde het kabinet zelfs op het onderwerp omdat er geen enigheid kwam over een. Met vervroegde verkiezingen voor de deur in november, vinden wij het belangrijk dat er ook een positief geluid is te horen over asielzoekers, en hun potentie voor het maatschappelijke welzijn van Nederland.

Anders kijken

De maatschappelijke ontwrichting kan worden omgebogen worden in een maatschappelijke kans. Er zijn op dit moment bijna 200k statushouders die geen baan hebben. Vorig jaar waren er ruim 36k openstaande vacatures in de IT. De Volkskrant noemt onder het onbenut talent dat er zeker 120.000 statushouders zijn die geschikt zouden zijn voor een baan. Een hervorming van de arbeidsmarkt is nodig om dit potentieel talent aan het werk te laten gaan. Het wordt ze namelijk niet makkelijk gemaakt. Veel vluchtelingen zijn hoogopgeleid, maar hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Ook wordt er nog teveel gekeken naar waar mensen vandaan komen en wat hun huidige omstandigheden zijn, niet wie ze zijn en wat hun motivatie is. Zo komt het voor dat statushouders vaak onder hun niveau werken of niet geselecteerd worden voor een baan waarvoor ze geschikt zijn.

Dat het anders kan proberen wij iedere dag opnieuw te bewijzen. Het is een voorrecht om iedere dag naar je werk te gaan wetende dat je mensen mag selecteren en begeleiden, niet op hun achtergrond, maar waar ze naartoe willen. Wij laten zien dat door in te zetten op de motivatie, met behulp van omscholing en training, je de groep vergroot van mensen die het bedrijfsleven kunnen verrijken. Statushouders kunnen een hoop toevoegen aan de maatschappij, mits ze de juiste kansen en begeleiding krijgen.

Onze aanpak

Wij geven bedrijven de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke kwesties. Bij Motopp volgen getalenteerde statushouders een intensieve opleiding waarin ze omgeschoold worden tot IT-professional of bijvoorbeeld een schade-expert voor een verzekeraar. Naast technische of financieel, administratieve vaardigheden krijgen ze taalles en worden ze klaargestoomd voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Een people development manager begeleidt ze verder in hun ontwikkeling. Doordat er gekeken wordt naar de persoonlijke kwaliteiten van een statushouder, kan deze op zijn niveau presteren en een volwaardig teamlid in een bedrijf zijn. Door eerst deze intensieve training te volgen, en niet het eerste beste beschikbare werk aan te pakken, ontstaat er een veel betere match voor de statushouder en de werkgever.

Het levert een win-win op, voor het bedrijfsleven, de statushouder en de maatschappij. We gaan de personeelstekorten tegen, verlichten de asielcrisis doordat er minder uitkeringsgerechtigden zijn op zoek moeten naar betaalbare woningen, en we bieden toekomstperspectief voor de statushouder.

Wij zouden je graag willen uitnodigen om je te laten verrassen door onze aanpak, en kennis te maken met onze gemotiveerde Motoppers. Wist je bijvoorbeeld dat ruim 95% aan het einde van het traject een vaste baan aangeboden krijgt bij onze opdrachtgevers? Dat kan alleen als het goed gaat! Dat mag Nederland ook weten over het asielvraagstuk!

Met het migratiedebat op volle toeren is het tijd voor een positief geluid.

Er zijn de nodige onvervulde vacatures, en er is gemotiveerd talent. Laten we dat samenbrengen.