Op 22 november gaat Nederland weer naar de stembus. Met de toenemende media-aandacht is duidelijk geworden dat migratie en asiel wederom belangrijke thema’s zijn voor de kiezer. Motopp heeft een groot aantal van de verkiezingsprogramma’s bestudeerd, met speciale aandacht voor de standpunten van de partijen op het gebied van werk en integratie. We hebben uiteraard ook gekeken naar de suggesties die politieke partijen aandragen om de uitdagingen waarmee nieuwkomers in Nederland worden geconfronteerd op te lossen bij de zoektocht naar passend werk.

We hebben de verkiezingsprogramma’s van de negen grootste partijen geanalyseerd: NSC, VVD, PVV, PvdA-GL, BBB, CDA, D66, PvdD en CU.

Bij de PVV is dat analyseren op het gebied van de onderwerpen die van belang zijn voor statushouders van korte duur. De PVV schrijft onder andere dat er te veel geld wordt uitgegeven aan de inefficiënte begeleiding van statushouders naar werk. Iets wat Motopp overigens ook constateert. Verder heeft de partij een uitgesproken visie op asiel (niet of zo min mogelijk in elk geval), maar verder wordt nergens aandacht besteed aan werk, integratie, diversiteit of social return. 

Van de andere partijen is de VVD de enige die vasthoudt aan strenge regels met betrekking tot werk tijdens de asielprocedure. Ze verwachten dat dit de rechten van vluchtelingen zou kunnen versterken en hun kansen op een asielstatus zou vergroten. Bij het CDA mogen asielzoekers na drie maanden aan het werk.

Alle partijen benadrukken het belang van taalbeheersing. Partijen als NSC en VVD zien dit als een vereiste, terwijl anderen zoals PvdA-GL en PvdD de rol van de overheid benadrukken bij het aanbieden van taallessen.

Bijna elk programma besteedt aandacht aan integratie via deelname aan de arbeidsmarkt en probeert bepaalde obstakels weg te nemen. De VVD wil bijvoorbeeld dat statushouders snel een BSN-nummer kunnen krijgen, terwijl BBB actievere begeleiding naar werk wil bieden. PvdD pleit ook voor verbeterde begeleiding en stelt als enige voor om meer financiële middelen aan gemeenten toe te wijzen om deze taak uit te voeren.

Sommige partijen hebben standpunten geformuleerd die mogelijk een uitdaging vormen voor Motopp bij het helpen van statushouders om passend werk te vinden. BBB wil bijvoorbeeld de voorrang voor asielzoekers bij het verkrijgen van een woning afschaffen. Hoewel we begrijpen waarom deze overweging wordt gemaakt, is het voor statushouders essentieel om een zekere woonplek te hebben bij het starten van een nieuwe carrière bij een Nederlandse werkgever.

Relevant is ook dat VVD en het CDA het hebben over een startbaan in plaats van een uitkering voor statushouders. Dit zou bijvoorbeeld een gesubsidieerde baan vanuit de overheid kunnen zijn, bijvoorbeeld in de schoonmaak bij een zorginstelling. Het is echter nog steeds zo dat statushouders alleen kunnen worden begeleid vanuit een uitkering, zodat ze tijdens de duur van de uitkering hun opleiding en stage kunnen volgen zonder dat de werkgever extra hoge kosten heeft. Hier liggen dus uitdagingen.

We zijn verheugd dat D66 en PvdA GL expliciet de voordelen benoemen van de omgeving met diverse mensen en achtergronden.  D66 zegt bijvoorbeeld: “De samenleving wordt leuker en interessanter als we diversiteit omarmen.” En PvdA-GL schrijft: Voor een integrale aanpak van discriminatie, racisme, genderongelijkheid en seksueel geweld is het cruciaal om in alle sectoren diversiteit te bevorderen”

Ook bij Motopp zien we natuurlijk dagelijks de waarde van diversiteit in de samenleving en op de werkvloer. Vanuit Motopp geven we echter geen stemadvies. Maar natuurlijk zou het mooi zijn als u in het stemhokje ook denkt aan statushouders en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Belangrijkste standpunten per partij

Logo Boer Burger Beweging

Logo PvdA-GroenLinks

Logo CDA

Logo D66

Logo ChristenUnie

Logo PvdA

Logo PVV